Pengikut

Khamis, 16 Jun 2011

DR HASAN ALI..

Pentas politik sering menggegarkan kepimpinan..

(Simpati Buat YB. Dato` Dr. Hasan Mohamed Ali)


Baca kat SINI

Rabu, 15 Jun 2011

GAYA PAS MENCANTAS..

Gerun dan rasa seram sejuk je bila sebut bab cantas mencantas ni. Cantas kawan memang perbuatan terkutuk. Tapi kalau mencantas musuh yang selalu buat khianat dan zalim amatlah digalakkan bahkan amalan terpuji.
Tapi kena tahu siapa musuh dan siapa kawan.

Apapun, kesepakatan dan perpaduan sesama pemimpin dan yang dipimpin untuk mencantas musuh sampai tewas amatlah penting.
Bertolak ansur dalam perkara yang menjadi pertikaian. Selagi mana ianya dalam ruang yang dibenarkan syarak.

Semoga teknik dan gaya mencantas lebih hebat. Biar kegerunan melanda jiwa yang menjadi penentang kebenaran.
Cerita CANTAS MENCANTAS kat SINI

Selasa, 14 Jun 2011

PEMIMPIN SALAH BACA FATIHAH, TAPI NAK JADI IMAM?

Seorang lelaki yang telah dilantik menjadi pemimpin samada ketua kampung, penghulu, adun, ahli parlimen, timbalan menteri, menteri dan sebagainya, bila datang ke masjid nak jadi Imam.
Tapi bacaan Fatihahnya memang diketahui kurang betul dan banyak kesilapannya.

Soalan :

HUKUM KESALAHAN DALAM BACAAN FATIHAH

Soalan; Salam Ustaz. Apa hukum solat jika membaca Al-Fatihah salah tajwid, iaitu merangkumi:
- tidak menyebut syaddah pada huruf yang bertasydid, seperti pada iyyaka dibaca iyaka
- salah makhraj, seperti dho disebut zho pada waladhdhollin
- tidak memelihara hukum mad, seperti dho pada waladhdhollin panjang 6 harakat dibaca 2 harakat sahaja.
Harap penjelasan ustaz.

Jawapan;

Para ulamak menjelaskan;
1. Surah al-Fatihah wajib dibaca di dalam solat dengan merangkumi segala huruf dan syaddah-syaddahnya. Jika jatuh satu huruf darinya atau diringankan huruf yang sepatutnya disyaddahkan atau diganti satu dengan huruf lain, tidak sah bacaannya sama ada huruf dhodnya atau huruf lainnya.
2. Dari segi sebutan huruf; jika bertukar sebutan dhod (ض) menjadi dzo (ظ) menurut satu pandangan (dari fuqahak mazhab Syafiie); tidak menjejaskan bacaan (yakni bacaan masih sah kerana agak sukar bagi orang awam untuk memebezakan antara dua huruf tersebut, jadi ia dimaafkan). Namun pandangan yang rajih (al-Asah); tidak sah bacaan, kecualilah bagi orang yang tidak mampu untuk belajar, maka ia dimaafkan. Jika sebutan dhod itu dibaca dengan selain dzo, tidak sah bacaan tanpa ada khilaf. Begitu juga, tidak sah bacaan jika bertukar dzal (ذ) menjadi dal (د). Namun jika huruf qaf (ق) disebut hampir kepada kaf (ك) (yakni sebutan antara qaf dan kaf), bacaan masih sah namun makruh.
3. Jika berlaku kesalahan pada baris; jika mengubah makna seperti ta pada (أ نعمت) dibaca dengan baris dhammah atau kasrah, atau kaf pada (إياك) dibaca dengan baris kasrah, tidak sah bacaan fatihah. Jika tidak sampai mengubah makna, tidak batal bacaan Fatihah (yakni masih sah bacaan).
4. Kesalahan tajwid dalam bacaan tidaklah membawa kepada tidak sahnya bacaan Fatihah selama tidak menjejaskan makna seperti yang dijelaskan tadi. Oleh demikian, memendekkan mad pada (ولا الضالين) dari 6 kepada 2 tidaklah membatalkan bacaan kerana ia tidak mengubah makna.

Kesalahan-kesalahan yang boleh menjejaskan bacaan yang dinyatakan di atas jika dilakukan dengan sengaja, akan batallah solat. Jika berlaku tanpa disengajakan, solat tidak batal namun wajib diulangi bacaan. Jika tidak diulangi bacaan yang salah itu, batallah solat.

Wallahu a'lam.

Rujukan;

1. Raudhatu at-Thalibin, Imam an-Nawawi, 1/348 (kitab as-Solah, al-Bab ar-Rabi'; Sifati as-Solah).
2. Al-Fiqh al-Manhaji, Syeikh Dr Mustafa al-Khin, Dr Mustafa al-Bugha dan 'Ali as-Syarbaji, 1/132.
3. Mughni al-Muhtaj, Syeikh al-Khatib as-Syirbini, 2/299-301.
4. Fatawa as-Syabakah al-Islamiyah, no. 33960, 79718, 73321

sumber asal : SINI